AZ EGYESÜLET CÉLJAI

1. Tudományos, társadalmi, szakmai, kulturális és gazdasági kapcsolatok létrehozása és elősegítése Kanada - tágabb értelemben Észak-Amerika - és Magyarország között arra való törekvéssel, hogy ezen tevékenységbe nemzetközi kanadista szervezetek minél szélesebb körét bevonja;

2. A két ország közötti szakmai, tudományos, gazdasági, kulturális és társadalmi kölcsönös megértés és átjárhatóság elősegítése és támogatása;

3. Egyenlő és egyenrangú alapokon nyugvó kölcsönös párbeszéd és az abból fakadó előremutató együttműködések kialakítása és támogatása mind szakmai, mind pedig tudományos, gazdasági, kulturális és társadalmi vonatkozásokban;

4. Non-profit alapú társadalmi szerepvállalás Kanada és Magyarország kölcsönhatása szempontjait előtérbe helyezve;

5. Szakmai és kulturális szolgáltatások;

6. Az Egyesület törekszik arra, hogy támogassa a Kanadával kapcsolatos tanulmányi, oktatói, kutatói és ismeretterjesztő tevékenységeket.

Az Egyesület alapítói

Dr. Kádár Judit
Dr. Kenyeres János
Dr. Kodó Krisztina
Dr. László Gábor
Dr. Molnár István
Dr. Nagy Judit
Dr. Richter Kálmán
Dr. Szabó F. Andrea
Dr. Szaffkó Péter
Takács Attila

Elnökség

Dr. Richter Kálmán (elnök)
Dr. Kádár Judit
Dr. Kodó Krisztina
Dr. László Gábor
Dr. Szabó F. Andrea
Titkár: Takács Attila

Kapcsolat: contact_at_hcis.hu

Szervezet nyilvántartási száma: 03-02-0003525